เรื่องราวของเรา...
จวบจนปัจจุบัน

บริษัทไม้อบทวีพรรณก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2498 โดยเริ่มต้นจากธุรกิจจัดจำหน่ายไม้สักให้กับกลุ่มลูกค้าทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2513 เราได้ตอบรับความกังวลที่มีต่อปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าด้วยการปิดการดำเนินงานในป่าของเราและหันมาทำธุรกิจแปรรูปและผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้คุณภาพสูงโดยสรรหาไม้มาจากแหล่งตลาดทั่วโลก

ในปัจจุบัน เราดำเนินกิจการมาเป็นรุ่นที่สี่แล้วและยังคงความเป็นบริษัทครอบคัวในการให้บริการผลิตภัณฑ์ไม้เชิงสถาปัตยกรรม งานออกแบบภายในและงานบูรณะแหล่งมรดก

ค่านิยมของบริษัท

 • ความเป็นเลิศในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการให้บริการลูกค้า
 • การทำงานเป็นทีมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเคารพซึ่งกันและกัน
 • มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านแนวคิดหรือนวัตกรรมใหม่
 • มีความเป็นมืออาชีพ
 • ทุ่มเทกับการพัฒนาศักยภาพพนักงาน
 • มีแนวคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา
 • เน้นถึงความสำคัญในผลงานของพนักงานแต่ละบุคคล
 • การตระหนักว่าการให้บริการลูกค้าและความใส่ใจในรายละเอียดจะเกิดขึ้นได้จากพนักงานที่เห็นคุณค่าในตัวเองเท่านั้น

หลักการของบริษัท

 • มีมาตรฐานด้านจริยธรรมและการอนุรักษ์อย่างต่อเนื่องในฐานะผู้ผลิตและผู้จัดหา
 • สร้างความเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับชุมชนต่างๆที่เราร่วมงานด้วย
 • ลดปริมาณขยะในกระบวนการออกแบบและการผลิตของเรา
 • สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานและข้อกำหนดการจ้างงานที่ดีที่สุดให้แก่พนักงานของเรา
 • ให้การอบรม การพัฒนา และความก้าวหน้าในหน้าที่การงานแก่พนักงานในบริษัท
 • เราทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง การบริหารจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพและการบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม

ทีมงาน

Jesper Paul
Chief Executive Officer

Marisa Chatnilbandh Paul
Chief Operating Officer

Somsak Thaton
Construction Director

Karanphol Pothi
Operations Director

Surasak Takerd
Sales Manager

การอบแห้ง

ในประเทศไทย บริษัทไม้อบทวีพรรณเป็นผู้นำในการนำเข้าอุปกรณ์และเทคโนโลยีอบแห้งไม้ล่าสุดจากอเมริกา นอกจากนี้ เรายังเป็นผู้บุกเบิกในการใช้สารป้องกันและการกำจัดปลวกโดยไร้สารเคมีที่เป็นอันตราย

เรานำระบบอบไม้ด้วยไอน้ำยวดยิ่งมาใช้และควบคุมความเร็วอากาศ อุณหภูมิและความชื้นอย่างเคร่งครัดเพื่อเร่งกระบวนการแห้งของไม้ วิธีนี้จะช่วยลดปัญหาไม้ผิดรูป การเกิดคราบและไม้หดตัวเมื่อแห้งเนื่องจากเราอบแห้งไม้ให้เหลือระดับความชื้นที่ 10 ถึง 14 เปอร์เซ็นต์โดยขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ไม้และการใช้งาน

ชนิดของไม้

ไม้สัก

Tectona Grandis

ไม้โอ๊ค

Quercus Alba

วอลนัท

Juglans

เรดแกรนดิส

Eucalyptus Grandis

ไม้แดง

Xylia Xylocarpa

ตะเคียน

Hopea Odorata

ไม้เต็ง

Shorea obtusa Wall. ex Blume

ไม้สน

Inus Radiata

ประโยชน์ของไม้

ไม้เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับปลูกสร้างชนิดเดียวที่มีอย่างแพร่หลายและสามารถนำมาใช้ทดแทนได้ นำหมุนเวียนมาใช้ได้ นำมาใช้ซ้ำได้และย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังสวยงาม ทนทาน มีประโยชน์หลากหลายและคุ้มทุน การเก็บเกี่ยวและแปรรูปไม้ใช้พลังงานน้อยกว่าวัสดุปลูกสร้างอื่นๆ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ไม้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้น้อยกว่ามากและในความเป็นจริงนั้นผลิตภัณฑ์ไม้กักเก็บคาร์บอนจากชั้นบรรยากาศระหว่างที่ไม้เจริญเติบโต

ดีกว่าต่อสิ่งแวดล้อม

การใช้ไม้ที่ได้จากแหล่งที่เชื่อถือได้ในการก่อสร้างแทนการใช้วัสดุที่ใช้ทั่วไปอย่างเหล็กและคอนกรีตจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของอาคารได้กว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ยิ่งมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยลงเท่าไหร่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่ลดลงเท่านั้น

กักเก็บคาร์บอนที่ถูกดักจับ

ต้นไม้และผลิตภัณฑ์ไม้เป็นตัวดักจับคาร์บอนจากธรรมชาติ กว่าครึ่งของน้ำหนักไม้เป็นก๊าซคาร์บอนที่ได้ถูกกักเก็บมาจากบรรยากาศระหว่างที่ไม้เจริญเติบโต โดยจะถูกกักเก็บไว้ตลอดชีพของผลิตภัณฑ์: หากมีการบำรุงรักษาที่เหมาะสม ไม้จะใช้งานได้เป็นระยะเวลาที่ยาวนานมาก

มีความยั่งยืน

ไม้ที่ได้รับการเก็บเกี่ยวด้วยความรับผิดชอบคือทรัพยากรที่นำมาใช้ทดแทนได้ การเติบโตของต้นไม้ที่ได้รับการจัดการที่ดีจะเป็นรับประกันว่าป่าไม้จะมอบประโยชน์มหาศาลให้แก่โลก ไม่ว่าจะเป็นการกักเก็บคาร์บอน การสร้างออกซิเจนและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า

มีการใช้งานที่ยาวนานกว่า

ไม้เป็นวัสดุที่มีความทนทานสูงและเหมาะสมกับการใช้งานกับบ้านและอาคารพาณิชย์ หากไม้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมจะใช้งานได้หลายร้อยปี สารป้องกันไม้ในปัจจุบันช่วยเพิ่มความคงทนตามธรรมชาติของไม้ได้อย่างมาก

เป็นฉนวนป้องกันความร้อนที่สูงขึ้น

ช่องอากาศในโครงสร้างเซลล์ของไม้ทำหน้าที่เป็นฉนวนความร้อนตามธรรมชาติ – โดยสามารถป้องกันความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าอิฐถึง 15 เท่า มากกว่าเหล็ก 400 เท่าและมากกว่าอลูมิเนียม 1,770 เท่า

คุ้มค่ากับเวลา

งานก่อสร้างด้วยไม้สามารถทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาคารไม้สามารถปลูกสร้างได้ตลอดทั้งปีในแทบทุกสภาพอากาศและใช้เวลาน้อยกว่าในการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ

ลดค่าใช้จ่าย

เมื่อต้องควบคุมค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง โครงสร้างไม้ได้แสดงให้เห็นว่าเป็นทางออกที่คุ้มค่าราคามากที่สุด

เพิ่มความสวยงามและคุณลักษณะ

ไม้เป็นวัสดุจากธรรมชาติที่สวยงามและช่วยเพิ่มคุณลักษณะให้แก่สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ทุกต้นมีลายไม้ที่โดดเด่นไม่ซ้ำกัน

สืบสานการจ้างงานผู้มีทักษะฝีมือ

งานไม้มักจะดำเนินการในสถานที่ปลูกสร้างโดยใช้วัสดุที่ผลิตล่วงหน้าในท้องถิ่นหรือในภูมิภาค การเลือกใช้ไม้หมายถึงการสนับสนุนงานช่างไม้และช่างฝีมือที่มีทักษะในท้องถิ่น

ไม้อาบน้ำยา

เหตุผลในการเลือกใช้ Celcure-AP

Celcure-AP คือ สารป้องกันเนื้อไม้ผุกร่อนประเภทคอปเปอร์โครมแบบละลายในน้ำซึ่งจะช่วยปกป้องไม้จากเชื้อรา แมลงและปลวกให้ใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีราคาไม่แพง ใช้วิธีการอัดน้ำยาแบบสุญญากาศซึ่งช่วยผลักให้น้ำยาซึมเข้าสู่เนื้อไม้ชั้นที่ลึก จากนั้นสารเคมีจะยึดติดกับเนื้อไม้และล้างไม่ออก ไม้ทุกชิ้นจะที่อัดด้วยสาร Celcure-AP จะต้องได้รับการจัดการและใช้งานตามข้อเสนอแนะของ Celcure

การใช้งานที่หลากหลาย
 • ไม้สำหรับโครงสร้าง
 • วัสดุหุ้ม
 • ไม้สำหรับสันทนาการและเฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
 • ไม้สำหรับใช้กับน้ำทะเลและน้ำจืด
 • โครงสร้างเสา
 • ไม้สำหรับการเกษตรและการทำพืชสวน
 • การทำรั้วทุกประเภท
 • เสาเข็ม
 • เสาไฟฟ้า
 • หลอดม้วนสายเคเบิ้ล
ไม้ที่อาบด้วยน้ำยา
 • ป้องกันการขึ้นรา แมลง ปลวกและเพรียงทำลายไม้
 • มีลักษณะภายนอกที่สวยงาม
 • ทำความสะอาดง่าย
 • ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ มนุษย์และพืช
 • ทาสีและติดกาวได้
 • ไม่ต้องบำรุงรักษา
 • ไร้กลิ่น